Środa 5 sierpnia 2020
imieniny: Emila, Karoliny, Kary

Remont w Domu Ludowym w Chlebnej

 Zakończono prace remontowe w Domu Ludowym w Chlebnej. Remont wykonali uczestnicy kursu „płytkarz – posadzkarz”, zorganizowanego w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze”, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu VII. Promocja i integracja społeczna, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.