Czwartek 21 listopada 2019
imieniny: Janusza, Marii, Reginy

REMONT DRÓG W RAMACH SCHETYNÓWKI

Rozpoczęły się prace przy remoncie ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej nr 1947 R w Jedliczu do drogi krajowej nr 28 w Moderówce. Na ten cel gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie w wysokości 733.100,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
 
 
 

Remont obejmie około 5-kilometrowy odcinek dróg Jedlicze-Męcinka-Białkówka-Moderówka (Budzisz). W ramach prac ułożone zostaną betonowe krawężniki, przepusty drogowe, a także nowa nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Utwardzone zostaną pobocza, a także oczyszczone przepusty i rowy. Wartość projektu to 1.466.200,00 zł. 

Słownik: