Poniedziałek 6 lipca 2020
imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

PIENIĄDZE Z UNII NA ODNOWĘ DOMÓW LUDOWYCH

Gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. „Remont budynku Domu Ludowego w Moderówce i Długiem”. Wartość projektu wynosi 772.537,09 zł, w tym dofinansowanie 402.544,00 zł.
Realizacja projektu przebiegać będzie do 2010 r.

 

Słownik: