Poniedziałek 6 lipca 2020
imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

I N F O R M A C J A

Informujemy, że wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej, który przysługuje podatnikom posiadającym gospodarstwa rolne za II półrocze 2009 r. należy składać w tutejszym urzędzie ( pokój nr 14) w terminie od 1 – 30. 09. 2009 r.

 


Zwrot ten odnosi się wyłącznie do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, a wnioskodawcy muszą wykazać się posiadaniem faktur VAT na zakupione paliwo wystawionych w okresie od 01.03.2009r. do 31.08.2009r.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu ( 013 ) 44 847 23. 

Słownik: