Środa 29 stycznia 2020
imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei

KUCHARKI Z JEDLICZA

Dziesięć kobiet, biorących udział w kursie kucharskim uzyskało kwalifikacje zawodowe. Kurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu realizowanego projektu "Czas na aktywność w gminie Jedlicze”.

 
 
 

Końcowe egzaminy teoretyczne i praktyczne panie zaliczyły 13 sierpnia br. Rozdanie certyfikatów w języku polskim i angielskim nastąpiło 21 sierpnia. Zajęcia prowadzone były przez ośrodek EDUKATOR z Jasła.
Podobny projekt realizowany był już przez jedlicki GOPS w zeszłym roku. Zakłada on szkolenia bezrobotnych i biernych zawodowo. Kurs kucharski to pierwszy z oferowanych w tym roku. Złożyły się na niego zajęcia teoretyczne, praktyczne – m.in. gotowanie oraz dekorowanie potraw i stołów, a także warsztaty z doradcą zawodowym. Mężczyźni biorą udział w kursie w zawodzie brukarza.
Projekt realizowany jest w ramach priorytetu VII. Promocja i integracja społeczna, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Słownik: