Wtorek 19 stycznia 2021
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Stypendia szkolne 2012/2013

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że do 15 września 2012 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego do 15 października 2012 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje mieszkającym na terenie Gminy Jedlicze:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4) słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 351 zł*.

Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Jedliczu, ul. Rynek 6, 38 460 Jedlicze, pok. nr 21, nr tel. (0 13) 44 847 52.

    * Od 1 października 2012 r. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456 zł.

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI DOCHODOWEJ RODZINY UCZNIA - DOC

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na okres od września 2012 r. do czerwca 2013 r. - DOC

ZAŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ - DOC

 

Słownik: