Sobota 23 stycznia 2021
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Komunikat

W  siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony  na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 15 listopada do 6 grudnia 2012 r. włącznie), wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym. - DOC