Sobota 11 lipca 2020
imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i n f o r m u j ę że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 28 marca – 18 kwietnia 2013 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz dot. części działki nr ewid. 1654/1 położonej w Jedliczu.