Wtorek 26 maja 2020
imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

K O M U N I K A T

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, umieszczony na stronie internetowej, oraz w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od dnia 11 kwietnia 2013 r. do dnia 02 maja 2013 r. włącznie) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu.

Wykaz obejmuje działkę o nr ewid. 1167 o pow. 1,2216 ha położoną w Moderówce.