Piątek 7 sierpnia 2020
imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Komunikaty

K O M U N I K A T
Burmistrza Gminy Jedlicze
i n f o r m u j ę,
że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP
na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres
14 dni (tj. od 16 do 30 kwietnia 2013 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz osób skierowanych
do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykaz dot. lokalu socjalnego znajdującego się w budynku nr 461 w Potoku.K O M U N I K A T
Burmistrza Gminy Jedlicze|
i n f o r m u j ę,
że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP
na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres
14 dni (tj. od 16 do 30 kwietnia 2013 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz osób skierowanych
do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych. 

Wykaz dot. lokalu socjalnego nr 1 znajdującego się w budynku nr 14a w Chlebnej.