Środa 26 lutego 2020
imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

i n f o r m u j ę,
że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone oraz umieszczone w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres
14 dni (tj. od 15 do 29 maja 2013 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykazy dot. lokali socjalnych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku nr 69 przy ulicy Sikorskiego w Jedliczu.