Niedziela 27 września 2020
imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 30 lipca do 13 sierpnia 2013 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykaz dot. budynku mieszkalnego nr 461 znajdującego się w Potoku.