Niedziela 16 czerwca 2019
imieniny: Aliny, Anety, Benona

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 14 sierpnia 2013 r. do 04 września 2013 r. włącznie), wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu.
Wykaz dotyczy działek o nr ewid. 1451/4 i 1451/5 położonych w Jedliczu, zabudowanych budynkiem użytkowym.