Sobota 20 kwietnia 2019
imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 30 sierpnia do 20 września 2013 r. włącznie) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykaz obejmuje:
lokal użytkowy usytuowany w budynku Samorządowego Przedszkola w Jedliczu – Przedszkolu Filialnym w Jaszczwi