Środa 14 listopada 2018
imieniny: Emila, Laury, Rogera

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 03 października do 24 października 2013 r. włącznie), wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w miejscowości Jaszczew, obejmującej działkę o nr ewid. 1950 o pow. 0,0506 ha - DOC