Niedziela 22 września 2019
imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Komunikat

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 10 do 24 grudnia 2013 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykaz dot. lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Traugutta 2 w Jedliczu.