Sobota 20 kwietnia 2019
imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

Komunikat

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, umieszczony na stronie internetowej, oraz w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od dnia 12 grudnia 2013 r. do dnia  2 stycznia 2014 r. włącznie) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu.

Wykaz obejmuje cz. działki o nr ewid. 2240/28 o pow. 3,1612 ha położonej w miejscowości Jedlicze.