Sobota 16 lutego 2019
imieniny: Danuty, Daniela, Juliany

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ogłosił przetarg na solary

W dniu 10.12.2013 roku Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy instalacji solarnych w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Jak możemy dowiedzieć się ze strony Związku „Z uwagi na duży zakres oraz złożoność inwestycji proces opiniowania dokumentacji przetargowej był długotrwały. Postępowanie przetargowe przygotowywane było pod nadzorem Instytucji Wdrażających Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, tj. Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ambasady Szwajcarii w Polsce oraz Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych SECO w Szwajcarii.
Zadaniem wykonawcy robót w ramach Projektu będzie w szczególności zaprojektowanie i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach Mieszkańców prywatnych i w obiektach użyteczności publicznej”.
Termin otwarcia ofert określono na 22 stycznia 2014 roku.
Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Mieszkańcami a gminami, po wyłonieniu wykonawcy inwestycji każdy z Mieszkańców będzie poinformowany o terminie wpłaty I raty wkładu własnego.
Przetarg  dotyczy również gminy Jelicze, w której 317 osób podpisało umowy na montaż solarów.