Sobota 25 stycznia 2020
imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 18 grudnia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykaz dot. lokalu socjalnego nr 14 znajdującego się w budynku nr 2 przy ul. Traugutta w Jedliczu.