Czwartek 24 września 2020
imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

Oferta inwestycyjna

Zapraszamy do zapoznania się z atrakcyjną ofertą terenów pod inwestycje przygotowaną przez spółkę ORLEN Południe. Działki położone są na terenie zakładu produkcyjnego w Jedliczu. Oferta zawiera dobrze przygotowany, uzbrojony, oświetlony i ogrodzony teren pod zabudowę przemysłową o powierzchni łącznej około 31,2 ha oraz budynek biurowy o trzech kondygnacjach nadziemnych i podpiwniczeniu o powierzchni użytkowej - 3380,00 m².

Wsparcie dla inwestorów, chcących zainwestować na terenie Zakładu Orlen Południe S.A. w Jedliczu zadeklarowała Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik.

Wśród korzyści dla potencjalnych inwestorów warto podkreślić dogodną lokalizację, skomunikowanie z zewnętrznym systemem drogowym i kolejowym, odpowiednią powierzchnię pod projekty inwestycyjne o różnej wielkości oraz dostępność podstawowych mediów.

Oferowane tereny inwestycyjne mogą zostać ponadto objęte, po spełnieniu odpowiednich wymogów, granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE).

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszej oferty znajdują się w załączonym folderze.

FOLDER

TERENY PRZEZNACZONE POD INWESTYCJE:

 
  Jedlicze:
 
 • Działka ewidencyjna nr 1077 o pow. 1,8900 ha. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Przeznaczenie działki określa się decyzją o warunkach zabudowy.

   
 • Działka ewidencyjna nr 1082/2 o pow. 0,8800 ha. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Przeznaczenie działki określa się decyzją o warunkach zabudowy.
 
Chlebna:

 
 • Działka ewidencyjna nr 372 o pow. 1,1800 ha. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Przeznaczenie działki określa się decyzją o warunkach zabudowy.
 
Moderówka:
 • Działka ewidencyjna nr 820/4 o pow. 0,4242 ha. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Przeznaczenie działki określa się decyzją o warunkach zabudowy.
 • Firma Goldan Sp. z o. o. dysponuje nieruchomością o pow. 56 ha, z których ok. 33 ha planuje przeznaczyć pod działalność przemysłową. Działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 28 (własny dojazd) oraz linii kolejowej Jasło-Rzeszów. Na działce znajduje się stacja transformatorowa, własne ujęcie wody ze studni głębinowych, w budowie gazociąg i kanalizacja.

  Kontakt:
  Goldan Sp. z o. o. - Bolesław Gołąb - tel. 0048 -601-489-230


  The company Goldan Ltd disposes of premises for sale which the area is 56 ha. About 33 ha will be intended for the industrial activities. The plot is close by the main road number 28 (the own approach) and the railway line Jaslo-Rzeszow. The area has own: transformer station, waterworks from well. Now there is built gas pipeline and sewerage.

  Contact:
  Goldan Ltd - Bolesław Golab The phone number: 0048 601 489 230.

 

Potok:
 
 • Działka ewidencyjna nr 920/2 o pow. 0,99 ha - działka rolna z możliwością zabudowy po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Działka położona w pobliżu drogi krajowej nr 28 - Zator - Medyka.

   
 • Działka ewidencyjna nr 694/1 o pow. 1,36 ha - działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.
  Działka położona w pobliżu drogi krajowej nr 28- Zator- Medyka, w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Kościół, zespół parkowy z budynkami Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie. Oddalona od centrum Jedlicza - 3 km, Krosna - 6 km, Jasła - 15 km.

mapa

 

OFERTA TERENU NA LOKALIZACJĘ WYCIĄGU NARCIARSKIEGO
W MIEJSCOWOŚCI PODNIEBYLE

 

Podniebyle jest jedną z miejscowości należących do gminy Jedlicze, położonej w północno - zachodniej części powiatu krośnieńskiego. Obszar gminy liczy 58 km2 (w tym miasto 10,6 km2). Gmina Jedlicze ma dość niejednorodny charakter: przemysłowo - rolniczo - turystyczny. Teren gminy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą z niskimi garbami i wzgórzami, kotlinowatymi obniżeniami oraz urokliwymi terasami rzecznymi zachęcającymi turystów do odbywania tutaj pieszych lub rowerowych wycieczek. Występujący klimat posiada cechy klimatu podgórskiego. Średnia temperatura roku wynosi 7 stopni C, lipca, który jest najcieplejszy 19stopniC, zaś stycznia, który cechuje najniższa temperatura - 3,4stopni C. Pierwsze przymrozki występują w październiku, ostatnie - w maju. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 70 dni.

 
Charakterystyka terenu zawartego w ofercie:
 
 • długość stoku ok. 550 m,
 • średnia szerokość 220 m,
 • stopień nachylenia ok. 80,
 • dogodny dojazd,
 • miejsce na infrastrukturę techniczną,
 • dostęp do energii elektrycznej,
 • odległość od miasta Krosna (ok. 50 000 mieszkańców) - 8 km, a od miasta Jasła (ok. 45 000 mieszkańców) - 20 km,
 • wysokie walory przyrodniczo - krajobrazowe.