Poniedziałek 6 lipca 2020
imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od dnia 11 lutego do dnia 4 marca 2014 r. włącznie), wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykaz obejmuje lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 15,29 m² usytuowany w budynku Urzędu Gminy w Jedliczu, na działce o nr ewid. 1937/2 położonej w miejscowości Jedlicze.

Komunikat - PDF