Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Ruszyła budowa kanalizacji

Rozpoczął się II etap budowy sieci kanalizacyjnej dla Moderówki i Jaszczwi oraz wodociągu w Potoku. Inwestycja realizowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca tj. Firma HAŻBUD z Gorlic. W ramach tej inwestycji wybudowanych zostanie 8,936 km sieci kanalizacyjnej, która umożliwi przyłączenie 93 gospodarstw.

W tej chwili geodeci wytyczyli przebieg trasy sieci kanalizacyjnej w  Moderówce. W najbliższych dniach wykonawca przystąpi do robót ziemnych w rejonie przejazdu kolejowego.
  


 

Mapki z przebiegu trasy inwestycji

Moderówka

Jaszczew

 

Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.