Wtorek 11 sierpnia 2020
imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

„Odpowiedzialny sprzedawca”

19 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu odbyło się szkolenie „Odpowiedzialny Sprzedawca”. Burmistrz Gminy Jedlicze wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosił na nie właścicieli punktów sprzedaży oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenie miało na celu uwrażliwienie na problemy związane z piciem alkoholu nieletnich.

Założeniem szkolenia było zachęcenie sprzedawców i właścicieli punktów gdzie sprzedaje się alkohol, do rzetelnego przestrzegania prawa, które zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. Prowadząca szkolenie uświadomiła wszystkim zebranym, jakie konsekwencje mogą spotkać przedsiębiorcę w przypadku łamania praw dotyczących sprzedaży alkoholu.

Ponadto poruszono takie tematy jak: definicja osoby pod wpływem alkoholu  i w stanie nietrzeźwym, zakłócanie porządku publicznego spowodowane spożyciem alkoholu, kto może przeprowadzać kontrolę, cofnąć zezwolenie na sprzedaż.

Źródło: mirekw.com

Prowadząca skupiła się na psychologicznych aspektach związanych z alkoholem takich jak: odmowa asertywna, uległa, agresywna, techniki dyscyplinujące, przyczyny sięgania po alkohol itd. W szkoleniu wzięło udział blisko 30 osób.
 

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późniejszymi zmianami - PDF
 

Dlaczego nastolatki piją ? - LINK