Środa 12 sierpnia 2020
imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 marca 2014 r.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późno zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późno zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jasiołka PLH180011 położonego na terenie województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego, gminy Chorkówka (m.: Machnówka, Szczepańcowa, Swierzowa Polska, Zręcin), gminy Dukla (m.: Dukla, Cergowa, Lipowica, Nowa Wieś, Równe, Trzciana, Tylawa, Wietrzno, Zawadka Rymanowska, Zboiska), gminy Jedlicze (m.: Jedlicze, Dobieszyn, Żarnowiec) - PDF