Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Kolejne unijne pieniądze na inwestycje wiejskie

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 osi 3 Odnowa i Rozwój Wsi gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie na remont Domu Ludowego w Piotrówce, budowę oświetlenia ulicznego w Dobieszynie przysiółek Krzaki oraz odnowę elewacji Domu Ludowego w Chlebnej. Kosztorys inwestorski projektów opiewa na kwotę 738 937,74 zł, w tym 403 747,00 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. W chwili obecnej ogłoszono przetarg na realizację w/w projektów, ich rzeczywista wartość będzie znana po wyłonieniu wykonawcy.

O środki na te zadania staraliśmy się od bardzo dawna, tłumacząc mieszkańcom, że inwestycje będą zrealizowane w momencie otrzymania dofinansowania, ponieważ samodzielne finansowanie inwestycji przez gminę byłoby nierealne. W niedługim czasie rozstrzygnięty zostanie przetarg, a roboty zakończone zostaną w III kwartale br. – powiedział burmistrz.