Wtorek 22 października 2019
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Aktualności

W dniu  14 października br. w Szkole Podstawowej w Potoku odbyła się wyjątkowa, potrójna, uroczystość z okazji pasowania na ucznia pierwszoklasistów, Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Patrona - Edmunda Łozińskiego. Szkolne wydarzenie zaszczycili swoją obecnością emerytowani nauczyciele szkoły, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnego świętowania. Pasowanie na ucznia i przysięgę na sztandar szkoły poprzedziły występy artystyczne w wykonaniu pierwszoklasistów. Najmłodsi uczniowie udowodnili, że potrafią zapamiętać i pięknie wyrecytować teksty poetyckie, zaśpiewać wspólnie piosenki, a także rozwiązać zagadki. Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej w Potoku dokonała pani dyrektor Agata Kazalska, która pogratulowała serdecznie uczniom i ich rodzicom oraz życzyła nowym członkom społeczności szkolnej radości oraz sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w trakcie kolejnego etapu edukacyjnego.

W Dzień Edukacji Narodowej przypadający na 14 października Burmistrz Jolanta Urbanik wręczyła nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla wyróżniających się nauczycieli z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Jedlicze. W uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz Gminy Jedlicze, Sekretarz Gminy Barbara Korzeniowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak, Radny Rady Miejskiej Roman Kopeć, Przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Krośnie Elżbieta Biernacka, dyrektor ZEASiP Marek Świdrak oraz dyrektorzy szkół.

Inwestycje i remonty

W miejscowości Potok wykonane zostały prace polegające na poprawie stanu odcinka drogi wewnętrznej (poprzez jej przebudowę) na odcinku blisko 130 metrów. Zakres prac da drodze prowadzącej do połączenia z drogą krajową nr 28 polegał m.in. na: zebraniu starej nawierzchni, stabilizacji gruntu, ułożeniu warstwy profilowej z kruszyw łamanych, ułożeniu nawierzchni mineralno-bitumicznej, utwardzeniu poboczy.

Wykonawcą prac był Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD”.
Koszt inwestycji  to  119 944,74 zł.    

W miejscowości Chlebna realizowana jest inwestycja polegająca na przebudowa drogi wewnętrznej. Zakres prac na długości blisko 238 metrów obejmuje m.in.: ułożenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 8 cm, poprawę odwodnienia drogi,  utwardzenie poboczy. Koszt inwestycji to 80 509,65 zł. Wykonawcą robót jest Rejon Budowy Dróg i Mostów z Krosna.

Oświata i wychowanie

W czwartek Szkołę Podstawową w Żarnowcu odwiedziła grupa artystyczna Rekonstruktorska, która w ciekawy sposób przybliżyła uczniom historię Polski. Podczas pokazu artyści omówili i zaprezentowali sytuację II Rzeczpospolitej, etos żołnierza w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, repliki broni, rekonstrukcje z udziałem uczniów, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie. Zaprezentowano również musztrę i sprzęt bojowy.  Po zakończonym pokazie chętni mogli obejrzeć  repliki broni, sprawdzić jak ciężki był to sprzęt, przymierzyć mundur żołnierski, mogli także zadawać pytania prowadzącym, by pogłębić swoją wiedzę historyczną.

Program edukacyjny Historionauci przygotowany został przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie przy współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa. Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku uczestniczy w tym programie po raz pierwszy. Historionautą lub Historionautką może zostać każdy, kogo choć odrobinę interesuje przeszłość. Pierwszym krokiem w projekcie jest wybór obiektu muzealnego, w którym ukryta jest ciekawa opowieść. W tej edycji programu najlepiej, aby obiekt pochodził z okresu 1918–1939, czyli z dwudziestolecia międzywojennego.

Sport

W pierwszą sobotę października tj. 5.10.2019 r. w Jedlickim Parku, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu zorganizował VII Edycję Jesiennych Biegów Przełajowych, od zeszłego roku już jako Biegi Niepodległościowe. W tegorocznych zawodach wzięło udział blisko 30 zawodników i zawodniczek we wszystkich kategoriach. Podczas imprezy najmłodsi biegacze rywalizowali ze sobą na dystansach 60m i 100m, uczniowie do klasy VI szkoły podstawowej mogli sprawdzić swoje siły na dystansach od 200 do 600 m, natomiast klasy VII, VIII biegali na dystansie 1000m. Zorganizowane zostały również dwa biegi w kategorii Open Kobiet na dystansie 3 km oraz Open Mężczyzn na dystansie 5 km

Kultura

W ubiegłą sobotę modelarze z Jedlicza udali się odwiedzić kolegów modelarzy ze Słowacji, mianowicie do Bardejowa. Co roku w październiku odbywa się tam konkurs modelarski o Puchar Białych Albatrosów organizowany przez Czarne Owce z Bardejowa. W 4 osobowym składzie zameldowaliśmy się w gimnazjum Leonarda Stöckela, rozłożyliśmy modele na stołach i w oczekiwaniu na wyniki zwiedzaliśmy piękne okolice starego rynku. Miłym zaskoczeniem dla nas wszystkich było zdobycie przez juniorów wyróżnienia w kategoriach lotniczych i pancernych, a także otrzymanie przez Gabriela Janasa nagrody specjalnej od Gelnické šachty. Obdarowaliśmy naszą nagrodą specjalną (w postaci szklanego medalu i modelu pancernego) młodzika Ondreja Michalko.

Należymy do

Euroregion Karpacki  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów TerytorialnychKarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  LGD Kraina Nafty    Budujemy Sportową Polskę

Warto zobaczyć:

   

 

Z urzędu

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Więcej informacji - link

Mammografia - Jedlicze, 5 listopada 2019 przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Treść informacji - PDF

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze. 

Treść ogłoszenia - PDF

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020 kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych. Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Czytaj dalej

Wspólnie dbamy o nasze środowisko

Gmina Jedlicze czyni wiele starań ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego. Skutecznie podejmujemy różne inicjatywy i współpracujemy z mieszkańcami, szkołami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w tym zakresie. Na przestrzeni ostatnich 3 lat udało się nam pozyskać znaczne dofinansowanie z funduszy pomocowych, zarówno z budżetu Unii Europejskiej, jak i z budżetu państwa. Wartość zrealizowanych w tym okresie zadań, na które pozyskaliśmy dofinansowanie to ponad 15 milionów złotych, w tym dofinansowanie uzyskane dzięki wnioskom i dokumentacji, którą przygotowaliśmy na przestrzeni tych trzech lat to ponad 9 milionów złotych. Wykaz istotniejszych zadań przedstawia poniższa tabela.

Czytaj dalej

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
 
19
 
20
 
21
 
22
 
 
24
 
25
 
26
 
27
 
 
 
30
 

Ministerstwo Rozwoju przypomina przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury nowego                               Poprzednie wydanie
wydania Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl