Sobota 16 lutego 2019
imieniny: Danuty, Daniela, Juliany

Znamy już nowe kwoty do zapłaty za solary !!!

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku skomplikowanych i długich procedur przetargowych został wyłoniony Wykonawca instalacji solarnych – Konsorcjum firm:

  • P.B.U. WIKTOR Sp.j. Radomsko,
  • ECO-TEAM Sp.z o.o. Sp.k. Częstochowa,
  • Cz.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA S.A. Częstochowa.

Cena instalacji uzyskana w wyniku przetargu jest niższa niż szacowano w założeniach Projektu, w związku z czym wysokość Państwa wpłaty ulega istotnemu obniżeniu i wynosi:

Zestaw A - 2.494,80 zł
Zestaw B - 2.845,15 zł
Zestaw C - 3.242,16 zł

W związku z powyższymi zmianami konieczne jest podpisanie stosownego Aneksu do Umowy Mieszkańca z Gminą. W tym celu prosimy o przybycie do Urzędu Gminy Jedlicze do 23 maja 2014 roku do pokoju nr 8 (z dowodem tożsamości). Dopiero po podpisaniu aneksu do umowy prosimy o dokonywanie wpłat na konto wskazane w umowie. Stosowne informacje i zaproszenia zostaną wysłane do Państwu za potwierdzeniem odbioru.

Zwracamy uwagę, aby nie dokonywać żadnych wpłat bezpośrednio do rąk osób fałszywie podających się jako przedstawiciele Gminy, Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy.

W przypadku wątpliwości informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Jedliczu – Pan Krzysztof Mrozek i Pani Magdalena Kiełbasa w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 8, lub pod nr telefonu 13 44 847 16.