Czwartek 22 kwietnia 2021
imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

ZARZĄDZENIE Nr 59/2006 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
ZARZĄDZENIE Nr 60/2006 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Informacja o podmiotach zbierająch na terenie gminy Jedlicze zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych