Piątek 3 lipca 2020
imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

Rada nie wyraziła zgody na udzielenie bonifikaty

Na sesji rady, która miała miejsce 21 maja br. rozpatrzono m.in. uchwałę dotyczącą udzielenia bonifikaty dla Zakładowego Klubu Sportowego NAFTA SPLAST w Jedliczu od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W tej sprawie głos zabrał radny Roman Kopeć, który jest członkiem Zarządu klubu. 

Radny Roman Kopeć: Chciałem się właśnie zapytać dlaczego, ja wiem, że to może trudno jest ale, dlaczego właśnie  tej bonifikaty nie udzielono, jest to klub który skupia ponad 100 osób młodzieży i oczywiście starszych, w związku z czym jest to organizacja pożytku publicznego i nie wiem, ale wiadomo, że w tej chwili kluby zwłaszcza sportowe mają kłopoty z finansami, tym bardziej, że klub Nafta jest pozbawiany subwencji z gminy, dlatego też uważam, że zasadnym byłoby jednak udzielenie tej bonifikaty.

Zastępca burmistrza odniósł się do wypowiedzi radnego Romana Kopcia. Przedstawił także wartość działki o której toczyła się dyskusja.

Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Piotr Rostek: Przygotowaliśmy projekt tej uchwały zgodnie z wnioskiem klubu… W uzasadnieniu tej uchwały zarówno ja jak i cały zespół, który tą uchwałę przygotowywał nie mieliśmy żadnych wątpliwości… zarówno za prawo wieczystego użytkowania jak i w przypadku zakupu tej nieruchomości klub żadnych opłat nie ponosił i ponosił nie będzie. Chodzi tutaj tylko i wyłącznie, że przekazujemy majątek…, który jest wart nie 130 tysięcy… bo to jest różnica między wartością własności  nieruchomości, a wartością użytkowania wieczystego. Jeżeli do tej pory takie przekształcenia były prowadzone, to były prowadzone bez udzielania żadnych bonifikat, i bez tej bonifikaty klub oczywiście przeprowadzić to bez problemu może.

Uważamy,  że te same zasady powinny obowiązywać wszystkich. Z drugiej strony jeżeli chodzi o interes gminy, to tutaj żadnego interesu w udzieleniu tej bonifikaty nie ma… Musimy pamiętać, że w akcie notarialnym jasno i wyraźnie pisze, że jest to użytkowanie wieczyste terenu pod konkretne zadanie statutowe… W momencie kiedy przekształcimy to użytkowanie wieczyste w prawo własności nie mamy już żadnej kontroli  nad tym w jaki sposób ten teren i na jakie cele jest wykorzystywany i o tym też pamiętać musimy. Jeszcze jedno uzupełnienie dla jasności sytuacji, mówimy tutaj o majątku wartym 588 900 zł.

Radny Stanisław Chochołek zwrócił się do radnego Romana Kopcia z pytaniem dotyczącym tego w jakim celu klub zwrócił się z prośbą o to przekształcenie. 

Radny Rady Miejskiej Stanisław Chochołek: Mnie nasunęło się takie pytanie właśnie w tym momencie  ponieważ nie znam wniosku, natomiast znam uzasadnienie do projektu uchwały, i chciałem zapytać kolegę radnego Pana Kopcia bo wiem, że działa w Zarządzie tego klubu… na pewno będzie Pan zorientowany dokładnie, do jakiego celu klubowi potrzebna jest zmiana własności, właśnie polegająca na zmianie z prawa użytkowania wieczystego na prawo własności, chciałbym tutaj jeszcze takie wyjaśnienie

Pytania zadał także radny Tadeusz Leśniak, którego zainteresowała przyszłość tego obiektu.

Radny Tadeusz Leśniak: Ja chciałem jeszcze w takim układzie jak padło pytanie rozszerzyć czy zarząd omawiał gdyby się zmieniła  struktura własności, jak będzie w dalszym ciągu wykorzystywany ten obiekt i ten teren? Czy są jakieś plany inne czy w dalszym ciągu będzie to teren sportowy czy rekreacyjno – sportowy?

Do dyskusji dołączył radny Adrian Bożek.

Radny Adrian Bożek: Czyli rozumiem Panie burmistrzu, że bo jak wiemy, tutaj samemu co do faktu przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gmina przy utrzymaniu żądania ze strony klubu, nie ma pola manewru, tak jest skonstruowana ustawa, więc musi przekształcić to prawo, więc w tym momencie tak jakby poruszamy się w kwestiach ekonomicznych prawda ? Czyli korzyści dla gminy, te 130 tys. a 30 % z tej sumy, tak?

Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Piotr Rostek: Miedzy innymi jest to jeden z argumentów.

Radny Adrian Bożek: Ustaliliśmy, że co do faktu nie mamy na to wpływu… Dobrze, więc jeśli by spojrzeć na ten interes ekonomiczny, to tutaj też musimy mieć na uwadze, że klub nie ponosi żadnych opłat w tym momencie z tytuły użytkowania wieczystego, bo to jest nieodpłatne użytkowanie, więc gmina na bieżąco nie posiada z tytuły udzielenia tego prawa użytkowania wieczystego żadnych korzyści tak, natomiast w sytuacji przekształcenia jakieś środki określone do budżetu gminy zostałyby wprowadzone, tak że to wydaje się, że nie jest taka do końca  jednoznaczna sytuacja…

Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Piotr Rostek: Tutaj nikt nie mówi i nikt nie kwestionuje tego, że to prawo może być przekształcone, nie ma problemu,  tylko chodzi o samą zasadność udzielenia tej bonifikaty, bo jeżeli bonifikaty udzielamy to moim zdaniem od samego początku i wszystkim jednakowo, niezależnie od kwoty na jaką się przekształca prawo użytkowania wieczystego na prawo własności.

Radny Adrian Bożek: To co do zasady rzeczywiście winna panować jakąś jednolitość standardów wobec podmiotów ubiegających się o ewentualną bonifikatę, jednakowoż ta jednolitość standardów winna być zrelacjonowana do tego, jakim zakresem działalności para się określony podmiot … inaczej należałoby traktować osoby fizyczne wobec, których przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zabezpiecza ich interes indywidulany, natomiast jeżeli są to podmioty, które działają jakby nie spojrzeć w interesie ogółu, to tego chyba nie kwestionujemy, kultura fizyczna, rozwój sportu. To wydaje się, że powinna być jednolitość standardów wobec właśnie określonej grupy podmiotów zajmujących się określoną działalnością …

Radny Kopeć odpowiedział na pytanie, które zadał radny Chochołek i Leśniak.

Radny Roman Kopeć: Natomiast odpowiadając Panu przewodniczącemu, oczywiście funkcja tegoż obiektu byłaby dalej stricte sportowa, nie ma tutaj, że w przyszłości byłoby coś innego.

Radny Tadeusz Leśniak: A jakie są gwarancje, że tak będzie?

Radny Roman Kopeć: Z tego co się orientuję to przez 5 lat musi być.

W momencie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, właściciel może swobodnie decydować o przeznaczeniu terenu, łącznie z jego zbyciem. Natomiast przy wieczystym użytkowaniu musi być prowadzona działalność statutowa tj. sportowo – rekreacyjna, stąd taka decyzja radnych. W przypadku udzielenia bonifikaty właściciel nie mógłby sprzedać terenu przez okres 5 lat.

Za udzieleniem bonifikaty głosował jeden radny, czterech radnych wstrzymało się od głosu, natomiast siedmiu było przeciw. Uchwała nie została podjęta.

Słownik: