Sobota 22 lutego 2020
imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Nagrody dla najlepszych

Burmistrz Gminy Jedlicze nagrodził 13 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.  Najlepszych uczniów roku szkolnego 2013/2014 wytypowano na podstawie m.in. średniej ocen. 24 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Jedliczu uczniowie, którym towarzyszyli dyrektorzy szkół odebrali gratulacje i upominki z rąk Z-cy Burmistrza Gminy Jedlicze Piotra Rostka, Dyrektora ZEASiP Marka Świdraka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu Tadeusza Leśniaka.  

Z-ca burmistrza powitał wszystkich gości i na ręce uczniów złożył serdeczne gratulacje za ich osiągnięcia w nauce. Słowa uznania skierował również w stronę rodziców i nauczycieli, którzy wspierają uczniów w ich dążeniu do jak najlepszych wyników.

 

Tegoroczni nagrodzeni to:

Miłosz Wąsik uczeń Szkoły Podstawowej w Długiem, który rok szkolny kończy ze średnią ocen 5,36.

Adrian Orzechowski uczeń Szkoły Podstawowej w Dobieszynie, średnia ocen 5,36.

Adriana Szczur uczennica Szkoły Podstawowej w Piotrówce, średnia 5,0.

Gabriela Jaskółka uczennica Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu, średnia ocen 5,45.

Magdalena Komisarz uczennica Zespołu Szkół w Potoku, średnia ocen 5,10.

Wiktor Kaczorowski Uczeń Zespołu Szkół w Jaszczwi, średnia ocen 5,00.

Zuzanna Kania uczennica klasy IV w Zespole Szkolno – Przeszklonym w Żarnowcu, która uzyskała średnia ocen 5,3.

Wśród nagrodzonych byli także gimnazjaliści:

Natalia Świątek uczennica Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu, która klasę III ukończyła ze średnią 5,28.

Sara Rajchel, również uczennica Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu, uzyskała średnią 5,21.

Aneta Chlebicka uczennica Zespołu Szkół w Potoku rok szkolny zakończy ze średnią 5,07.

Angelika Znój uczennica Zespołu Szkół w Jaszczwi uzyskała średnią 5,30.

Weronika Dziura z Zespołu Szkół w Moderówce, średnia 5,33.

Łukasz Krówka również z Zespołu Szkół w Moderówce, który uzyskał średnią 5,35.

Każdy z tych uczniów ma swoje sukcesy. Są bardzo wszechstronni, ortografia, matematyczne zadania czy historyczne ciekawostki, w każdej tej dziedzinie doskonale się odnajdują.

Jaka jest recepta na to by mieć takie wyniki szkolne? Wszyscy wyróżnieni nagrodą mają swój sposób, ale wszystkich łączy jedno systematyczna praca.