Niedziela 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

STYPENDIA SZKOLNE 2014/2015

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że od dnia 1 do 15 września 2014 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego do 15 października 2014 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje mieszkającym na terenie Gminy Jedlicze:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456 zł.

Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w Zespole Ekonomiczno‑Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Jedliczu, ul. Rynek 6, 38‑460 Jedlicze, pok. nr 1, nr tel. 13 44 847 52.

Dokumenty do pobrania

Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń

Oświadczenie o dochodach 2014-2015

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014-2015