Niedziela 22 września 2019
imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenie nowego herbu

Ponad dwa lata trwały prace nad opracowaniem nowego, prawidłowego herbu gminy Jedlicze. 23 września br. nastąpiło jego uroczyste odsłonięcie. Zanim to nastąpiło herb uzyskał pozytywną opinię Ministra Administracji i Cyfryzacji, a następnie Rada Miejska w Jedliczu, podczas siedemdziesiątej czwartej Sesji Zwyczajnej podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Nowego Herbu i projektów: flagi, baneru, pieczęci, łańcuchów oraz Sztandaru Gminy Jedlicze. Niniejsza uchwała opublikowana została w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 28 sierpnia br., a w życie weszła 12 września br.

W uroczystości udział wzięli Burmistrz Gminy Jedlicze Zbigniew Sanocki, z-ca burmistrza Piotr Rostek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu Piotr Krawczyk, wiceprzewodniczący Tadeusz Leśniak, ks. Czesław Niemiec, Komendant Policji Adam Piróg, radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek oświatowych oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.

Uroczystość rozpoczął  Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Piotr Rostek, który powitał wszystkich zgromadzonych i przybliżył  genezę powstania nowego herbu. Dzisiaj przypieczętowany zostanie ponad dwuletni proces badań historycznych, które stanowiły podstawę pracy nad nowym herbem - mówił zastępca Piotr Rostek. Kolorystyka nowego herbu, a także motyw jodły nawiązują do  poprzedniego herbu, który jednak nie mógł pozostać w użyciu ze względu na to, że  nie spełniał wymogów sztuki heraldycznej. Podstawą nowego herbu jest  korona jodły, która nawiązuje do nazwy Jedlicze, oznaczającej miejsce, w którym rosną jodły, stanowi więc godło mówiące. Godło herbu Karnickich - upamiętnia właścicieli Jedlicza w dobie jego istnienia jako miasta w okresie staropolskim, natomiast barwy herbu - nawiązują do barw używanych w dotychczasowym herbie – dodał w swoim wystąpieniu Piotr Rostek.

Po tych słowach Burmistrz Gminy Jedlicze Zbigniew Sanocki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu Piotr Krawczyk dokonali odsłonięcia herbu.

Po odsłonięciu  ks. Czesław Niemiec odmówił modlitwę i poświęcił herb i flagi, które burmistrz oraz przewodniczący wręczyli sołtysom, dyrektorom jednostek oświatowych, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych.

Głos zabrał również Burmistrz Gminy Jedlicze Zbigniew Sanocki, który po rocznej przerwie mógł osobiście powitać wszystkich i podziękować za wsparcie, w trudnym dla niego czasie choroby. Wyraził radość z tego, że  gmina ma już prawidłowy herb, który stanowi jej dopełnienie.

Równocześnie wyraził głębokie zadowolenie z tego, że wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane, a efekty  to chociażby remont i termomodernizacja Urzędu Gminy oraz innych obiektów, w tym szkół i przedszkoli.

Druga część uroczystości odbyła się przed budynkiem Urzędu. Harcerze wciągnęli na maszty trzy flagi: Polski, Unii Europejskiej oraz Gminy Jedlicze. Tej chwili towarzyszyły komendy wydawane przez Komendanta Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jedliczu – druha Marka Maciejowskiego. Podczas wciągnięcia flag na maszty odtworzony został hymn państwowy.

Następnie goście mogli zwiedzić odnowioną część budynku Urzędu, a także pomieszczenia, które w tej chwili zostały przeznaczone na siędzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ksiądz Czesław Niemiec dokonał poświęcenia nowej część budynku.

Na sztalugach umieszczone zostały zdjęcia, które obrazowały fatalny stan podłóg, stropów oraz ścian, które przeszły gruntowny remont.

Zwiedzający mogli porównać jak szeroki zakres prac musiał być wykonany, by osiągnąć zamierzony efekt.  

Fotorelacja

Słownik: