Wtorek 18 lutego 2020
imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany

Spotkanie integracyjne placówek oświatowych Potoka

W czwartek 29 stycznia 2015 r. w godzinach przedpołudniowych, odbyło się w Domu Ludowym w Potoku spotkanie integracyjne Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Przedszkolaki przedstawiły publiczności przepiękne "Jasełka", zaś uczniowie z klas edukacji wczesnoszkolnej tańce i grę na fletach. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Czas wspólnie spędzony umiliła wszystkim słodka niespodzianka.

Organizatorem spotkania była pani Magdalena Żukowska - Prajzner przy współpracy nauczycieli Szkoły, pracowników Domu Samopomocy oraz sołtysa Potoka Jacka Młocka. Integracja dzieci z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jest dowodem mądrości i dojrzałości społeczności przedszkolnej i szkolnej. Dziękujemy!

ZS w Potoku