Czwartek 28 stycznia 2021
imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Kultura i sztuka

(...) Oślepli - od poszukiwania złota
Nie widzą bogactwa - tradycji
Wiary - urody ojczystej ziemi (...)


           B. Betlej "Ocena świata"Centrum kulturalnym gminy Jedlicze jest Gminny Ośrodek Kultury, będący także najważniejszym ogniwem infrastruktury kulturalnej wspomagającej edukację społeczną. Oferuje on szeroki wachlarz stałych zajęć m.in. plastyczne, z tkactwa artystycznego, muzyczne, taneczne.
Organizowane są imprezy masowe, które na stałe wpisane są w kalendarz życia kulturalnego np. "Jarmark Jedlicki" w ramach Dni Miasta, ale także imprezy dla wąskiego grona osób np. Dni Seniora, spotkania opłatkowe dla osób samotnych, biesiady gospodyń, prezentacje tradycji wielkanocnych i bożonarodzeniowych.
Wizytówką gminy jest cieszący się dużym uznaniem Konkurs Poezji Współczesnej pod patronatem poetki Bronisławy Betlej. Wierną publiczność mają także organizowane Koncerty muzyki operetkowej.
Gminny Ośrodek Kultury swymi działaniami wspiera organizacje społeczne istniejące na terenie poszczególnych miejscowości m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne. Współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowymi w gminie, organizuje dla dzieci i młodzieży liczne konkursy: plastyczne, piosenki, recytatorskie, historyczne, koncerty edukacyjne, spektakle, przeglądy teatralne. GOK współpracuje z Kapelą Ludową "Kamfinioki" i Zespołem Tańca Ludowego "Step".
 
 

Kamfinioki


W życiu kulturalnym Gminy ważne miejsce zajmuje kapela "Kamfinioki". Powstała ona 1 czerwca 1986 roku przy Rafinerii Nafty w Jedliczu, założył ją Jan Subik były solista Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze", członek Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Obecnie jest on kierownikiem kapeli.
Nazwa kapeli "Kamfinioki" oznacza naftę, którą niegdyś nazywano kamfiną; służyła ona do oświetlania mieszkań w tradycyjnej lampie naftowej.
Od początku powstania zespół nieustannie powiększa swój repertuar o dawne przyśpiewki ludowe z naszego regionu. Najlepszym dowodem doskonalenia umiejętności członków kapeli są wysokie notowania w plebiscytach, przeglądach i festiwalach muzyki ludowej. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć, nagród i wyróżnień "Kamfinioków" i to nie tylko zespołowych, ale także indywidualnych.
Kapela "Kamfinioki", obecnie działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu, godnie reprezentuje region i województwo w Polsce. Popularyzuje muzykę, która należy do dziedzictwa narodowego naszego kraju. Ochrona kultury ludowej i wszelkie związane z nią przejawy rdzennej polskiej kultury są niezmiernie ważne. Odgrywa ona także dużą rolę w ochronie przed zapomnieniem dawnych przyśpiewek ludowych, oraz uczy młodych ludzi miłości do muzyki ludowej.
 
 
 
Step


Zespół Taneczny "Step" rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2003 r. Działania w zakresie edukacji tanecznej zostały ukierunkowane na realizację takich form jak: tańce narodowe, regionalne, ludowe innych narodów, tańce dawne. Od lutego 2004 roku zespół występuje w nowych rzeszowskich strojach ludowych.
Zajęcia taneczne stały się narzędziem przekazywania obyczajów i dziedzictwa narodowego poprzez właściwy dobór muzyki i opracowania choreografii tanecznej. Pozwalają one rozwijać indywidualne talenty i zainteresowania. Działalność tych zespołów pozwala mieć nadzieję, że muzyka ludowa stale będzie miała swoich miłośników i kontynuatorów.


Gminna Biblioteka Publiczna


Bardzo ważnym miejscem życia kulturalnego jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu. Tworzy ona jedyną powszechnie dostępną sieć placówek bibliotecznych w gminie. Siedzibą jej jest miasto Jedlicze, a terenem działania miasto i gmina Jedlicze. Biblioteka od 1999 roku nosi imię Kaspra Wojnara, księgarza, wydawcy, działacza oświatowego, pochodzącego z Jedlicza.
Biblioteka prowadzi filie w 4 miejscowościach: Dobieszynie, Jaszczwi, Potoku i Żarnowcu.
W zbiorach biblioteki znajdują się najcenniejsze pozycje literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, lektury podstawowe i uzupełniające. Oprócz literatury pięknej biblioteka gromadzi książki popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy, wydawnictwa o charakterze encyklopedyczno-informacyjnym. Księgozbiór biblioteki na charakter uniwersalny i stara się zaspokoić zróżnicowane potrzeby mieszkańców. Oferta edukacyjna biblioteki została znacznie poszerzona dzięki Internetowi. Czytelnicy mogą korzystać ze stanowisk internetowych w Bibliotece w Jedliczu oraz jej filii w Żarnowcu i Jaszczwi.
Osiągnięciem biblioteki na przestrzeni ostatnich lat jest automatyzacja procesów bibliotecznych, efektem czego czytelnicy mają dostęp do katalogu online: Katalog Online Nowoczesne technologie wykorzystywane w placówkach bibliotecznych usprawniają usługi informacyjne biblioteki na miarę wzbogacających i wciąż rozszerzających się potrzeb czytelników.