Środa 19 grudnia 2018
imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Doradca

Adrian Bożek

 Telefon: (013) 44-847-10

Do kompetencji Doradcy należy:

  1. analiza i opracowywanie propozycji działań służących optymalizacji realizacji zadań publicznych Gminy, w tym opracowywanie działań naprawczych,
  2. współpraca z Radą Miejską, udzielanie porad i konsultacji radnym,
  3. udział na polecenie Burmistrza w pracach zespołów problemowych, naradach i spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Gminy,
  4. udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji Rady oraz zebraniach wiejskich na polecenie Burmistrza Gminy,
  5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Gminy.