Środa 5 sierpnia 2020
imieniny: Emila, Karoliny, Kary

Bronisława Betlej

 
Obecnie mieszka w Jedliczu. Poetka, prozaik. Pisze także bajki dla dzieci. Jest Członkiem Związku Literatów Polskich i Warszawskiego Klubu Pisarzy. Pierwsze utwory ukazały się na początku lat 60-tych na łamach lokalnej i ogólnopolskiej prasy a także na antenie radiowej i telewizyjnej. Uzyskały wysoką ocenę krytyków i odbiorców, również zagranicznych. Jest członkiem licznych klubów artystyczno - literackich; m.in. Klubu Literacko Artystycznego przy Domu Kultury w Krośnie, Klubu Pracy Twórczej przy Civitas Christiana, Julińskiego Bractwa Literackiego, Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i Gorlickiej, stowarzyszeń Kombatantów i Oficerów Rezerwy a także Światowego Związku Żołnierzy AK i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Mimo licznych obowiązków i zajęć tworzy nadal z ogromną pasją, oddając się poszukiwaniu nieodgadnionego i ciągle zaskakującego świata. W zbiorach Poetki znajduje się 18 tysięcy nie opublikowanych wierszy dla spragnionych piękna wysublimowanych Odbiorców. 

 

 

Twórczość

Dotychczas ukazały się następujące tomiki poezji:


1. Przeciw światu - 1989
2. Zatrzymać jeszcze wiatr - 1990
3. Oto moja godzina - 1990
4. Słowo na niepogodę - 1991
5. Pióro tańczącego ptaka - 1991
6. Moje krajobrazy - 1992
7. Cnoty i niecnoty - 1992
8. Los zapisany westchnieniem - 1993
9. Słowo wobec Boga i Jego Matki- 1993
10. Mój maleńki świat - 1993
11. Posłuchaj starych drzew - 1994
12. Bać się nie trzeba - 1995
13. Ty, który masz w oczach wiosnę- 1995
14. Jakie jest imię ciszy - 1995
15. Gorlice - Brosza serca - 1995
16. Taniec woskowych figur - 1995
17. Modlitwa pielgrzyma - 1996
18. Psalmy mojego życia - 1996
19. Z wiarą ojców w nowe tysiąclecia - 1997
20. Panie, oto jestem - 1997 / wydany w krótkiej serii na okoliczność przybycia do Ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II /
21. Pozwólmy dzieciom śpiewać - 1997
22. Pożółkłe karty historii odwracam - 1998
23. Stan skupienia ( Antologia )- 1998
24. Gwiezdna obietnica - 1998
25. Mała Ojczyzna - 1999
26. To tylko myśli - 1999
27. Zauroczenie - 2002
28. Pytanie o wymiar szczęścia - 2002
29. Pochyl głowę - który przechodzisz - 2003
30. Sentymentalne powroty - 2003
31. Ojcu świętemu z Ojczystej Ziemi - 2004
32. Pewnego dnia - 2004
33. W karawanie marzeń - 2004
34. Podróż w głąb człowieka - Tryptyk - 2006
 

 

Zainteresowanie prasy lokalnej, ogólnopolskiej i mediów jest żywe, o czym świadczą systematycznie drukowane recenzje ukazujących się kolejnych tomików poezji i utworów a także reminiscencje na temat aktywnego udziału Autorki w życiu kulturalnym regionu. O niezwykle bogatym dorobku literackim Bronisławy Betlej oraz głębokiej percepcji utworów świadczą również subiektywne odczucia uczestników spotkań literackich, wyrażone w postaci werbalnej w kilku Księgach Pamiątkowych znajdujących się w posiadaniu Poetki, a także liczne dyplomy uznania oraz niepowtarzalna korespondencja zafascynowanych pięknem słowa i jego wielowymiarowych treści Odbiorców. 

Nagrody literackie

                                                            

 

Za działalność pisarską wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Posiada wiele odznaczeń, świadectw uznania, tytułów honorowych i certyfikatów środowisk naukowych i twórczych;
2004 - tytuł "Międzynarodowy Pisarz Roku 2003" za wybitny wkład w poezji i literaturze przyznany przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge
2003 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego
2003 - Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury nadana przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej Pana Waldemara Dąbrowskiego
2003 - Złote Pióro Redaktora Naczelnego "Kuriera Gorlickiego" Pana Romana Dziubiny
2002 - Dyplom - Nagroda Burmistrza Gminy Jedlicze za osiągnięcia w dziedzinie kultury
2001 - certyfikat "Nagroda XXI wieku za osiagnięcia" w uznaniu wybitnych osiagnięć w dziedzinie poezji i literatury nadany przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge
2001 - certyfikat "Międzynarodowa Osobowość Roku" w uznaniu za osiągnięcia w poezji i literaturze nadany przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge
1999 - tytuł "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Jedlicze" przyznany z okazji 50 - lecia pracy twórczej przez Radę Miejską w Jedliczu oraz Burmistrza Pana Zbigniewa Sanockiego
1997 - "Złoty Krzyż Zasługi" za działalność literacką nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego
1997 - tytuł "Człowieka Roku na Podkarpaciu" nadany przez Wojewodę Krośnieńskiego
1996 - nagroda Związku Literatów Polskich "Złote pióro"
1995 - honorowy tytuł "Indywidualności Województwa Krośnieńskiego"
1993/94 - tytuł "Kobiety Roku w Literaturze na świecie" przyznany przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge
Figuruje w wielu Międzynarodowych encyklopediach wydawanych przez Cambridge Dictionary of International Biography ;
"International Who`s Who in Poetry and Poets (1999/2000)"
"International Who`s Who in Poetry and Poets (2001/2002)"
"Biographical Association Directory (1996/1997)"
"International Who is Who Intellectuals (1995/1996)"
"The World Who`s Who Woman (1994/1995)"
 


Znajduje się w "Międzynarodowym Słowniku dwóch tysięcy wybitnych osobowości na świecie" (1996/1997). Posiada prestiżowy tytuł
i legitymację "FIBA" nadaną w 1995 roku przez International Biographical Association w Cambridge. Wielokrotnie zapraszana na Kongresy Intelektualistów w różnych częściach świata; do Edynburga, San Francisco, Oxfordu, Lizbony, Washingtonu, Vancouver, Dublina

 

Żołnierz AKPosiada wiele odznaczeń wojskowych
2004 - Stopień Porucznika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mianowanie przez Ministra Obrony Narodowej
2002 - Stopień Podporucznika Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej nadany przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
2002 - Odznaka Honorowa Obrońcy Kresów Wschodnich II RP nadany przez Radę Główną Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich i Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka J. Piłsudskiego
2002 - Srebrny Medal za Zasługi dla Oficerów RP nadany przez Zarząd Główny Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2001 - Odznaka "AKCJI BURZA" i legitymacja Żołnierza AK "Akcji Burza" nr 1/36/201przyznana przez Komitet Organizacyjny 50 - lecia Powstania Warszawskiego i " Akcji Burza" pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1999 - Patent Nr 7867 Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny nadany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezesa Rady Ministrów Pana Jerzego Buzka
1998 - Krzyż Niezłomnych oraz legitymacja Nr 000499 nadany przez Zarząd Naczelny Stowarzyszenia Polskich Byłych Więżniów Politycznych we Wrocławiu
1997 - Krzyż Paryzancki nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego
1997 - Kombatancki Krzyż Zasługi nadany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny
1997 - Krzyż Walki o Niepodległość w uznaniu zasług nadany przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju " ANTYK"
1996 - Legitymacja Nr 1384/36 Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w Opolu wydana przez Prezesa Rady Głównej N.S.K.P. w Opolu
1995 - Krzyż Armii Krajowej nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Wałęsę
1995 - Odznaka Weterana Walk o Niepodległość przyznana przez Sekretarza Stanu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
1992 - legitymacja Nr 0473392 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wystawiona przez Prezesa Zarządu Okręgu Rzeszów

 

Spotkania autorskie
 

 

Bronisława Betlej odbyła ponad 800 spotkań autorskich o różnorodnej tematyce, dla zróżnicowanych wiekowo Odbiorców, w tym w różnych miastach Polski; w szkołach, uczelniach (Kraków , Katowice, Kielce), Sanatoriach, Domach Kultury, Domach Wczasowych itp.
Brała udział w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych (Kraków, Rzeszów, Gorlice, Krosno, Jasło) udzieliła szeregu wywiadów do prasy i mediów. Z udziałem Poetki nagrano kilka krótkometrażowych filmów.

Kilkakrotnie odbyły się Wystawy twórczości oraz całokształtu dorobku literackiego Autorki.

Corocznie w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu odbywają się młodzieżowe Konkursy recytatorskie poezji Autorki.

Poetka bierze udział w sesjach popularno - naukowych oraz prestiżowych uroczystościach w południowych regionach kraju.

 

Z ksiąg pamiątkowych
 

 

"W imieniu Jego Świętobliwości Jana Pawła II serdecznie dziękuję za cenny dar, owoc własnego talentu i pracy, a przede wszystkim za okazaną w ten sposób zyczliwość. Wraz ze słowami wdzięczności przekazuję Błogosławieństwo Apostolskie Ojca Świętego i zapewnieni o pamieci w modlitwie" - Mons. C. Sepe. Asesor, Watykan, 25 stycznia 1990 r.

"W imieniu Jego Świętobliwości Jana Pawła II serdecznie dziękuję za nadesłane zyczenia oraz za załączony dar z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Ojciec Święty odwzajemnia życzenia, uprasza wszystkie potrzebne łaski i z serca błogosławi" - Mons.L.Sandri, Asesor, Watykan, 16.XII.1994 r.

Z największą przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Panią do Uniwersytetu w Oxsfordzie Anglia, na XXIV Międzynarodowy Kongres Sztuki i Komunikacji. Oxford ma bez wątpienia jedno z czołowych miejsc na świecie w dziedzinie kształcenia, z tego powodu jest Pani zaproszona do wzięcia udziału w tygodniowym Kongresie (...), Otrzymuje Pani przywilej, postanowienie Oxfordzkiego Rektoratu jako jeden z dysygnowanych członków (...) Czekamy z niecierpliwością na spotkanie z Panią. Dyrektor Kongresu Nicholas S. Law oraz Janet M. Evans.

"Szanowna Pani! Zwdzięcznością przyjmuję ofiarowany mi tomik okolicznościowej poezji Z wiarą ojców naszych w nowe tysiąclecie, tchnący ciepłem wiary "Już po raz czwarty tygodnik regionalny "Podkarpacie" w Krosnie przyznał tytuły honorowe "Człowieka Roku 1996" . Ptronat nad imprezą sprawuje wojewoda krośnieński. (...) Tym rezem laureatami zostali: BRONISŁAWA BETLEJ poetka z Jedlicza (...)

"Serdecznie dziękujemy za to miłe spotkanie autorskie, za piekne wiersze, po wysłuchaniu których będziemy życzliwsi i lepsi dla bliżnich" - S. Łopatkiewicz, Jedlicze, 11 marca 1995 r.

"Pani wiersze to muzyka duszy - wrażliwa, subtelna i kojąca - tak potrzebna zagubionemu współczesnemu człowiekowi, by z realiów ziemi wstąpił na chwilę do przedsionka nieba. Dziękuję za nie i życzę dużo zdrowia, by w dalszym ciągu pomnażać twórczość literacką" - Maria Przepióra, Kobylanka, 15.VII.1995 r.

"Najcudowniej dziękujemy za radość dnia dziasiejszego i nadzieję dnia jutrzejszego. Daną nam słowami przepięknej poezjidla naszych gorących serc"- kolonia letnia pod Kamianną, 7.08.1995 r.

"Każde serce, nawet najmniesze czuje" - na pamiątkę pobytu w Kamiannej, wychowawcy grupy chłopców.

"Dziekuję za "malowanie" słowem, dziękuję za czar zaklety w słowach - będę mieć długo czym się cieszyć, czy oddychać - a jeśli tego zabraknie wezmę tomik poezji - głębokim westchnieniemzakończę czytanie i znów wrócę do znoju życia" - z wyrazami największego szacunku i podziwu - oby ten dar Boży nigdy nie wygasł - Maria Zwierzyna.

"Szanownej Pani za przesłany tomik poetycki z serca dziękuję, wyrazy wdzięczności i szacunku posyłając" - Jan Miodek, Wrocław, 6.IX.1995 r.

Życzę Ci Babciu, aby ludzie posiedli umiejętność zrozumienia i docenienia sztuki jaką tworzysz. Oby pozostała w ich sercach jako natchnienie dla umeczonej duszy. Wnuczka Małgosia, Jedlicze, 6.II. 1994 r.

Życzę Ci Babciu wydania jak anjwiększej ilości tomików i aby przetrwała w pamięci ludzi, którzy podobnie jak ja Cię podziwiają. Tobie Babciu - wnuczka Magda. Jedlicze, 6.II.1994 r.

Najdroższa Mamo! Życzę Ci, aby wena twórcza pozwoliła Ci rozwinąć skrzydła w bezmiarze absolutu, nieograniczonych możliwości, popularyzacji i publikacji tego wysublimowanego gatunku literackiego jakim jest poezja i nadania jej właściwego wymiaru w wielopłaszczyznowym aspekcie odbioru. Z ogromnym szacunkiem i podziwem córka Ela Betlej. Jedlicze, 10.08.1994 r.