Poniedziałek 17 grudnia 2018
imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Komunikat Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jedliczu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że utrzymujące się od kilku dni bardzo wysokie temperatury powietrza i duże nasłonecznienie sprzyjają występowaniu wysokich stężeń ozonu.

Ozon jest zanieczyszczeniem wielkoobszarowym, którego cechą charakterystyczną jest to, że do jego przekroczeń dochodzi zarówno na obszarach zurbanizowanych jak i wiejskich. Według badań prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie 5 lipca 2015 r. odnotowano stężenie jednogodzinne ozonu na poziomie:

1) 154,0 µg/m3 – stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Krempnej (godz. 16.00), 
2) 154,0 µg/m3 – stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Mielcu (godz. 19.00).

Według prognozy krajowej sporządzanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dziś w godzinach popołudniowych na terenie województwa podkarpackiego (szczególnie w rejonach północnych) prognozowane są stężenia ozonu przekraczające 180 µg/m3 tj. poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego.

Apelujemy o ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni, oraz ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie ozonu. Wysokie stężenia ozonu (powyżej 180 µg/m3) mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. 

Możliwe skutki dla zdrowia i życia ludzi: 

  • choroby układu oddechowego, układu krążenia,
  • choroby o podłożu alergicznym,
  • właściwości rakotwórcze. 

Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza ozonem, zalicza się:

1. Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia. 
2. Osoby starsze i w podeszłym wieku. 
3. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego. 
4. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego. 
5. Mężczyzn z chorobami układu płciowego. 
6. Osoby palące papierosy. 
7. Osoby zawodowo narażona na działanie ozonu, m.in. osoby wykonujące prace na wolnym powietrzu.