Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Konkurs "Z książką mi do twarzy"

Konkurs "Z książką mi do twarzy"

Konkurs fotograficzny

„Z książką mi do twarzy”

Celem konkursu jest :

- wizualna popularyzacja książki i czytelnictwa,

- rozbudzenie zainteresowań  fotografią artystyczną

Postanowienia ogólne:

Konkurs organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kaspra Wojnara w Jedliczu, przy ul. Tokarskich 22.

Konkurs adresowany jest do  dorosłych mieszkańców gminy Jedlicze nie zajmujących się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć.

Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są jego organizatorzy.

Regulamin konkursu

 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdjęcia tematycznie nawiązującego do tytułu konkursu.
 2. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii.
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii.
 4. Czytelnicy wykonują fotografie cyfrowe (o rozdzielczości nie mniejszej niż 2048x1536) lub analogowe (w formie wydrukowanej o rozmiarze 20x30 cm.).
 5. Prace, zaopatrzone w informacje zawierające dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon) należy składać w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD lub w formie papierowej w kopercie.
 6. Prace należy złożyć w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 31 października 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 7. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
 9. Nadsyłając prace na konkurs autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r, nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 10. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 11. Jury konkursowe powołane przez Organizatora oceni prace i wyłoni 3  zwycięzców,

z  zastrzeżeniem sobie prawa do zmiany ilości przyznanych nagród i wyróżnień.

 1. O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listowej.
 2. Wszystkie informacje o konkursie i jego przebiegu można uzyskać pod numerem

tel. 134380945 lub na stronie internetowej www.biblioteka.jedlicze.pl.

 

 

Słownik: