Poniedziałek 17 grudnia 2018
imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

KOMUNIKAT BURMISTRZA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZJAWISKA SUSZY

W związku z wystąpieniem zjawiska suszy na terenie Województwa Podkarpackiego informuję o możliwości składania wniosków do dnia 30 września do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  o uzyskanie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę. Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego.

Wzór wniosku o szacowanie szkód można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Jedlicze. Wypełnione wnioski należy składać do dnia 28 września 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Jedlicze w godzinach pracy urzędu.

Osoba wnioskująca o szacowanie szkód powinna przygotować: kopię wniosku o płatności obszarowe oraz kopię umowy z właścicielami gruntów dzierżawionych.

UWAGA! Szkody w uprawach może zgłosić tylko osoba wnioskująca o płatności obszarowe na dany grunt.

Więcej szczegółów dotyczących form i zasad pomocy finansowej w załączonych plikach.

Wniosek o oszacowanie strat: PDF, DOC

Wniosek do ARiMR o udzielenie pomocy finansowej: PDF

Informacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: DOC

Informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego: DOC