Środa 13 listopada 2019
imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi

W związku z konsultacjami, które odbędą się w dniu 20 października 2015 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 przedstawiamy projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Projekt uchwały - PDF

Słownik: