Czwartek 20 lutego 2020
imieniny: Anety, Lehca, Leona

"Polska zaczyna się w sercu"

W dniu 10.11.2015 r. w Szkole Filialnej w Podniebylu odbyła się uroczystość związana z obchodami Święta Niepodległości. Wśród przybyłych gości byli pani Elżbieta Kochańska – Dyrektor Gminnej Biblioteki w Jedliczu, pani Krystyna Bobusia – Bibliotekarz, pani Krystyna Marć – Przewodnicząca Komisji Oświaty, pani Jolanta Woźniak – Radna Gminy Jedlicze, pan Stanisław Stręk – Dyrektor Szkoły w Piotrówce, Pracownicy Szkoły w Podniebylu oraz Rodzice i Dziadkowie. W programie artystycznym uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki patriotyczne, a także zatańczyli w pięknych strojach krakowiaka i poloneza. Podczas uroczystości odbył się konkurs recytatorski "Polska zaczyna się w sercu." Wszystkie dzieci otrzymały nagrody książkowe, które zachęcą zapewne do słuchania, czytania i rozbudzą zainteresowania czytelnicze. Podniosły nastrój Święta Niepodległości udzielił się wszystkim. I chociaż to dawna historia, kiedy Polska utraciła wolność, to od najmłodszych lat należy wychowywać kolejne pokolenia w duchu patriotyzmu, poznawaniu historii, pielęgnowaniu języka ojczystego i tradycji, szanowaniu wartości, które stanowią kulturę i dumę Polaków.

Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych, podcina korzenie własnego istnienia (św. Jan Paweł II).