Poniedziałek 24 lutego 2020
imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja

Zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy, że wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który przysługuje podatnikom posiadającym gospodarstwa rolne na I półrocze 2016 r. należy składać w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 8) w terminie od 1 do 29 lutego 2016 r. Zwrot ten odnosi się wyłącznie do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, a wnioskodawcy muszą wykazać się posiadaniem faktur VAT na zakupione paliwo (albo ich kopii) wystawionych w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

 

W 2016 roku rolnicy kupujący paliwo rolnicze otrzymają wyższy zwrot akcyzy. Stawka zwrotu za 1 litr oleju wynosi 1 zł, co oznacza wzrost o 5 groszy w porównaniu do tej, jaka obowiązywała w poprzednich dwóch latach.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych wg stanu na dzień 1 lutego 2016 r.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego jest dostępny w tutejszym Urzędzie Gminy pok. nr 6, 7 i 8 oraz na stronie urzędu http://www.jedlicze.pl/ w zakładce BIP – Jak załatwić sprawę? - Podatki i Opłaty Lokalne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 44 847 39, adresem e-mail wosiewicz@jedlicze.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, pokój numer 8.

Burmistrz

Jolanta Urbanik

 

Treść informacji - PDF

Słownik: