Środa 29 stycznia 2020
imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei

Biuro Zarządzania Kryzysowego

Biuro Zarządzania Kryzysowego mieści się w pokoju nr 15.

Dawid Kmiecik
Telefon: (013) 44-847-22
 

Do kompetencji Biura Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy,
2) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
3) przygotowanie formacji obrony cywilnej oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie, a także szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
4) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,
5) kierowanie oraz koordynowanie akcjami ratunkowymi,
6) organizacyjno – rzeczowe zabezpieczenie realizacji zadań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego ,
7) realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
8) organizacja ćwiczeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i koordynowanie ich z Powiatowymi i Wojewódzkimi Zespołami Zarządzania Kryzysowego,
9) zapewnienie sprawności działania systemów monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania o klęskach żywiołowych,
10) tworzenie i koordynowanie działań Gminnych Komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych,
11) ewidencja szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych,
12) prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych,
13) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania Kryzysowego wynikającego z ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
14) zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb, świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronnego przygotowania terenu i ludności,
15) nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalnianie ich z tego obowiązku oraz prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń,
16) prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych oraz współudział w prowadzeniu poboru do wojska.