Środa 22 stycznia 2020
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu informuje o możliwości składania ofert  na wykonywanie usług masażu.

Zamówienie będzie realizowane przy zachowaniu zasad wynikających z postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe: DOC I PDF

Słownik: