Poniedziałek 24 lutego 2020
imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja

Komunikat Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie uprzejmie informuje, że została uruchomiona infolinia pod nr 800 100 990, za pośrednictwem, której pracownicy Urzędu będą udzielać osobom zainteresowanym i pracownikom samorządów gminnych, informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - informacja do wiadomości i wykorzystania.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej tut. Urzędu została utworzona zakładka pn. "Rodzina 500+" dostępna pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus/, w której opublikowane zostały materiały dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Małgorzata Dankowska
 
Treść komunikatu - PDF
Słownik: