Sobota 23 stycznia 2021
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu został wywieszony oraz umieszczony w BIP na na stronie internetowej Urzedu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 15 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.)  w celu podania do publicznej wiadomości wykaz osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykaz dot. lokalu socjalnego nr 12 znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Trzecieskiego 24 w Jedliczu.

Treśc komunikatu - PDF

Słownik: