Poniedziałek 24 lutego 2020
imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja

Przebudowa drogi w Jedliczu

Trwają prace przy przebudowie drogi dojazdowej do domów jednorodzinnych oraz stadniny koni w Jedliczu. Do wykonania przewidziana jest przebudowa odcinka o długości 88m. Wartość inwestycji to: 29,938,30 zł.

Zakres prac obejmuje:
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, wraz z wywiezieniem urobku we wskazane przez zamawiającego miejsce,
- ułożenie dolnych warstw konstrukcyjnych o grubości 45 cm na odcinku 38 m,
- ułożenie górnej warstwy profilowej z kruszywa łamanego na całej długości planowanego do przebudowy odcinka drogi,
- profilowanie  i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna) o parametrach dla KR2
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym (kliniec),
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.