Niedziela 17 listopada 2019
imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii

Przebudowa drogi w Piotrówce

Kolejne prace związane z infrastrukturą drogową trwają  w miejscowości  Piotrówka. Przebudowie została poddana droga na działce o nr ewidencyjnym 561/7. Długość odcinka, na którym pojawi się nowa nawierzchnia mineralno – bitumiczna wyniesie 355 metrów

Zakres prac:
Roboty przygotowawcze, roboty ziemne w tym korytowanie, roboty związane z wykonaniem podbudowy, roboty związane z ułożeniem nawierzchni mineralno – bitumicznej, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej podwykonawczej

Wartość inwestycji: 113 998, 42 zł