Niedziela 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Żarnowcu – podpisano umowę

W Ministerstwie Zdrowia w dniu 16 czerwca 2016 r. podpisano pierwsze umowy z wnioskodawcami konkursu na tworzenie dziennych domów opieki medycznej (DDOM). W grupie pierwszych 5 wnioskodawców zaproszonych do podpisania umowy znalazł się SPG ZOZ w Jedliczu, reprezentowany przez Panią Teresę Jurczak – Dyrektor SPG ZOZ.

Na zadanie dotyczące stworzenia dziennych domów opieki medycznej wpłynęło z całej Polski 148 projektów i wśród wybranych do dofinansowania - na drugim miejscu znalazł się wniosek z Gminy Jedlicze. Ostatecznie dofinansowanie otrzyma 54 wnioskodawców na łączną kwotę nieco ponad 52 mln zł.

Dzienne domy opieki medycznej to zupełnie nowy rodzaj placówek medycznych, które Ministerstwo Zdrowia uruchomi przy wsparciu funduszy unijnych.  Jednym z najważniejszych zadań DDOM  będzie rehabilitacja lecznicza w celu przywrócenia pacjentowi sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku. Mają być przeznaczone dla osób potrzebujących realizacji zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zwłaszcza po 65 roku życia.

Dzienny Dom Opieki Medycznej powstanie w dotychczas niezagospodarowanych pomieszczeniach Domu Ludowego w Żarnowcu.