Środa 19 grudnia 2018
imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Przebudowa drogi gminnej w Podniebylu

Trwają pracy przy przebudowie drogi gminnej nr G114711R w Podniebylu.
Zakres prac: Roboty ziemne polegające na oczyszczeniu przyległego do drogi rowu odwadniającego, profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego na długości 250m, profilowanie  i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Planowany termin zakończenia inwestycji  to 29 lipiec 2016 rok.